klavírista, hudební pedagog, skladatel, aranžér

Jakub Přibyl

klavírista, hudební pedagog, skladatel, aranžér

Jakub Přibyl - klavírista, hudební pedagog, skladatel, aranžér Jakub Přibyl, DiS. - narozen 31. května 1983 v Praze

studium:
studium ZUŠ - housle (absolutorium r.2003, ZUŠ Na Popelce, Praha 5)
soukromé studium klavíru
zpěv v pěveckých sborech (Týnská škola - gregoriánský chorál, Dětský pěvecký sbor Mládí)
studium na Konzervatoři Jaroslava Ježka - obor skladba a dirigování (absolutorium r.2009)

zaměstnání:
pedagog ZUŠ Na Popelce, Praha 5 - asistent dirigenta a korepetitor, výuka klavíru, kláves, skladby a improvizace (www.zusnapopelce.cz)
klavírista a aranžér v divadle Semafor
skladatel a aranžér (zastupován OSA)
hudebník - klavír, klávesy, zpěv (zastupován Intergram)